URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - PROMOCYJNYCH W POSTACI PIKNIKÓW KULTURALNO–PROMOCYJNYCH P.N.: „SERDECZNE MAZOWSZE” ORAZ KONCERTÓW Z CYKLU „MAZOWIECKIE GRANIE”
symbol:KP.ZP.U.272.7.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-02
data otwarcia ofert:2020-03-10
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:306
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/321348
Uwagi::Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodując, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Decyzja Zamawiającego umotywowana jest wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz odwołaniem imprez masowych.

Dokumentacja: