URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS 5 KONFERENCJI/SPOTKAŃ MERYTORYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:ZD-Z-II.ZP.U.272.14.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-02
data otwarcia ofert:2020-03-06
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:138
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/320936
Uwagi::Trybem udzielenia zamówienia jest usługa społeczna

Dokumentacja: