URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA PAPIERU DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO - DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ NA RZECZ INSTYTUCJI KULTURY
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.10.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-02-27
data otwarcia ofert:2020-03-06
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:138
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/320338

Dokumentacja: