URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH NA SPOTKANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. PROW 2014-2020 PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RP
symbol:RW-D-III.112.1.2020.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-02-27
data otwarcia ofert:2020-03-13
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:115

Dokumentacja: