URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA AKTUALIZACJI BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10K) DLA CZĘŚCI POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:CG-I.ZP.U.272.8.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-02-26
data otwarcia ofert:2020-03-09
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:232
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/319689

Dokumentacja: