URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA RZECZ, KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.6.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-02-20
data otwarcia ofert:2020-03-02
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:189
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/317323

Dokumentacja: