URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA NOWEGO, WYPRODUKOWANEGO NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2019 R., SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-D-IV.2630.3.2020.DR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-02-18
data otwarcia ofert:2020-02-24
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:410

Dokumentacja: