URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP I DOSTAWA PUCHARÓW Z TABLICZKAMI
symbol:KM-II.2600.2.2020.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-02-11
data otwarcia ofert:2020-02-17
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:94

Dokumentacja: