URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PUBLIKACJA ORAZ PROMOWANIE NA PORTALU INTERNETOWYM ARTYKUŁÓW INFORMACYJNYCH W POWIECIE PRZYSUSKIM
symbol:KM-KZ-II.0631.55.2020.KO
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-02-10
data otwarcia ofert:2020-02-17
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:204

Dokumentacja: