URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO
symbol:PZ-PI-I.KP-TP-III.ZP.D.272.3.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-02-07
data otwarcia ofert:2020-02-18
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:447
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/311879

Dokumentacja: