URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO I POŻARNICZEGO
symbol:OR-BP-I.ZP.D.272.5.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-02-07
data otwarcia ofert:2020-02-20
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:445
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/311773

Dokumentacja: