URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA AKCJI SZKOLENIOWO-INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH,TJ. W CZĘŚCI PIERWSZEJ: ULOTEK, DŁUGOPISÓW, NOTESÓW, PUDEŁEK NA BATERIE I/LUB W CZĘŚCI DRUGIEJ: TOREB BAWEŁNIANYCH, ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1) ORAZ SYSTEMEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI MAZOWSZE.
symbol:OS-I.7013.17.2019.AK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-10-09
data otwarcia ofert:2019-10-25
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:250

Dokumentacja: