URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP I MONTAŻ 8 SZT. POZYCJONERÓW GPS/GPRS
symbol:OR-BP-VI.2630.84.2019.RB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-10-08
data otwarcia ofert:2019-10-14
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:245

Dokumentacja: