URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYMIANA, WYWAŻENIE ORAZ PRZECHOWANIE SEZONOWE OPON/KÓŁ ZIMA 2019/2020 R. ORAZ DOSTAWA SZESNASTU KOMPLETÓW OPON ZIMOWYCH WYPRODUKOWANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2019 R.
symbol:OR-BP-VI.2630.85.2019.RB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-10-08
data otwarcia ofert:2019-10-14
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:161

Dokumentacja: