URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY NA 2020 ROK Z LOGO KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
symbol:RW.ZP.U.272.83.2019.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-10-07
data otwarcia ofert:2019-10-16
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:299

Dokumentacja: