URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP 40 SZT. KRZESEŁ KONFERENCYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I.2601.142.2019.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-10-04
data otwarcia ofert:2019-10-10
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:166

Dokumentacja: