URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI CATERINGOWEJ NA POTRZEBY REALIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU PN. AGRI RENAISSANCE „INNOWACJE NA RZECZ RENESANSU EUROPEJSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO” W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WIZYTY STUDYJNEJ W DNIACH 17-18 PAŹDZIERNIKA 2019 R., WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU INTERREG EUROPA
symbol:RF-II-WSI.052.4.7.2019.RM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-10-04
data otwarcia ofert:2019-10-10
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:197

Dokumentacja: