URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA CATERINGOWA DLA ŁĄCZNIE 152 OSÓB NA UROCZYSTOŚCI DZIESIĘCIOLECIA I PIĘTNASTOLECIA PRACY W URZĘDZIE W DNIACH 7 I 25 LISTOPADA 2019 R. ORGANIZOWANE W BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 26 W WARSZAWIE.
symbol:OR-AG-II.2601.12.359.2019.DK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-09-27
data otwarcia ofert:2019-10-04
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:199

Dokumentacja: