URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE ANALIZY, ZAPROJEKTOWANIE, OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU DZIEDZINOWEGO DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I PROMOCJĄ JST, W RAMACH ZADANIA PROJEKTOWEGO „UTWORZENIE I WDROŻENIE NOWYCH E-USŁUG W JST WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OBEJMUJĄCE ROZBUDOWĘ SYSTEMU E-URZĄD O NOWE FUNKCJONALNOŚCI, WDROŻENIE NOWYCH APLIKACJI ZASTĘPUJĄCYCH DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA, INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI, BUDOWA NOWYCH I ROZWÓJ UTWORZONYCH SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI).
symbol:CG-R-II.ZP.U.272.79.2019.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-09-25
data otwarcia ofert:2019-10-28
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:371
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/259637

Dokumentacja: