URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE ANALIZY, ZAPROJEKTOWANIE, OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU DZIEDZINOWEGO DO ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI.
symbol:CG-R-II.ZP.U.272.80.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-09-25
data otwarcia ofert:2019-11-15
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:400
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/259544
Uwagi::Przedłużono termin składania i otwarcia ofert na 15 listopada 2019 r.

Dokumentacja: