URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA URUCHOMIENIA NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU (MAZOVIA.PL) ORAZ BIP SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:OR-AG-I.ZP.U.272.81.2019.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-09-20
data otwarcia ofert:2019-10-02
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:896

Dokumentacja: