URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA OPRACOWANIA REDAKCYJNEGO, OPRACOWANIA LAYOUTU, OPRACOWANIA GRAFICZNEGO, WYKONANIA SKŁADU, KOREKTY, ŁAMANIA, PRZYGOTOWANIA DO DRUKU, WYDRUKU I DOSTAWY ORAZ TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI KATALOGU PROMUJĄCEGO WALORY I POTENCJAŁ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-09-18
data otwarcia ofert:2019-09-26
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:462
Uwagi::Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert zgodnie z poniższym: Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2019 r. godzina 09:30. Terminem otwarcia ofert jest dzień 30 września 2019 r. godzina 13:30.

Dokumentacja: