URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE BADANIA PN. „OCENA WPŁYWU DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020 NAKIEROWANYCH NA ULEPSZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU MŚP”
symbol:RF.ZP.U.272.78.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-09-18
data otwarcia ofert:2019-10-23
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:250
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/257457

Dokumentacja: