URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA CATERINGU PODCZAS II MAZOWIECKIEGO KONGRESU AKTYWIZACJI SOŁECTW DLA OK. 600 OSÓB
symbol:RW-OW-I.0631.5.2019.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-09-12
data otwarcia ofert:2019-09-18
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:139

Dokumentacja: