URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ (MINIMALNIE 1 A MAKSYMALNIE 5 GRUP) DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-KP-III.2402.16.1.2019.AW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-09-10
data otwarcia ofert:2019-09-20
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:245

Dokumentacja: