URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT. „PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM FINANSOWYM W PROJEKTACH UNIJNYCH”. SZKOLENIE REALIZOWANE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE, W RAMACH PROJEKTU O TYTULE „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM NA LATA 2019-2023 W ZAKRESIE WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA RPO WM”.
symbol:OR-KP-III.433.2.6.2019.KB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-09-04
data otwarcia ofert:2019-09-16
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:274

Dokumentacja: