URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA NOWEGO, WYPRODUKOWANEGO NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2019 R., SAMOCHODU NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY
symbol:OR-D-IV.2630.3.2019.DR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-09-03
data otwarcia ofert:2019-09-11
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:184

Dokumentacja: