URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA TARGOWEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PODCZAS TARGÓW SMAKI REGIONÓW W POZNANIU, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 28 WRZEŚNIA – 30 WRZEŚNIA 2019 R.
symbol:RW-OW-I.0632.14.2019.AM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-09-03
data otwarcia ofert:2019-09-09
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:161

Dokumentacja: