URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI PT. „NOWA PERSPEKTYWA – NOWE WYZWANIA DLA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”
symbol:RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-08-30
data otwarcia ofert:2019-09-12
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:404

Dokumentacja: