URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ KOMUNIKACYJNE MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, NA RZECZ KTÓREGO REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-D-II.ZP.U.272.72.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-08-28
data otwarcia ofert:2019-09-30
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:192
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/251117

Dokumentacja: