URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZREALIZOWANIU „CYFRYZACJI DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI” W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI) WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH RPO WM NA LATA 2014-2020 DLA POWIATÓW: RADOMSKIEGO, SZYDŁOWIECKIEGO, ŻYRARDOWSKIEGO – VI TURA
symbol:CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-08-27
data otwarcia ofert:2019-10-01
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:761
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/250745

Dokumentacja: