URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
symbol:OR-D-IV.2601.10.4.2019.MN
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-08-19
data otwarcia ofert:2019-08-23
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:257

Dokumentacja: