URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA CATERINGOWA KONFERENCJI „MAZOWSZE WCZORAJ I DZIŚ – KIERUNKI DLA ROZWOJU NOWOCZESNEJ GOSPODARKI"
symbol:RF-II-WSI.0450.3.2019.KM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-08-16
data otwarcia ofert:2019-08-26
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:334

Dokumentacja: