URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZORGANIZOWANIE I ZREALIZOWANIE WIZYTY STUDYJNEJ DLA 35 OSÓB „DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROMOCJI WSPÓŁPRACY W SEKTORZE ROLNYM I REALIZACJI PRZEZ ROLNIKÓW WSPÓLNYCH INWESTYCJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”
symbol:RW-D-III.0631.19.2019.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-08-13
data otwarcia ofert:2019-08-27
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:140

Dokumentacja: