URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUGI PRODUKCJI CYKLU 20 ODCINKÓW AUDYCJI/NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ „WIEŚCI Z MAZOWSZA 2019” WRAZ ZE WSPARCIEM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
symbol:RW-D-III.0631.17.2019.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-08-13
data otwarcia ofert:2019-08-21
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:131

Dokumentacja: