URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA I LICENCJI NA INFORMATYCZNY SYSTEM PRAWA POWSZECHNEGO - SYSTEM BAZY WIEDZY
symbol:OR-AG-I.ZP.D.272.71.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-08-09
data otwarcia ofert:2019-08-23
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:230
Uwagi::UWAGA: Zmiana terminu składania ofert z 20 na 23 sierpnia 2019 r.

Dokumentacja: