URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA SAMOCHODÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI KULTURY
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.70.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-08-01
data otwarcia ofert:2019-08-13
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:323

Dokumentacja: