URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PROMOCJI KONKURSU GRANTOWEGO
symbol:RF-II-WWI.ZP.U.272.69.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-31
data otwarcia ofert:2019-08-14
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:363
Uwagi::UWAGA: Zmiana terminu składania ofert z 12 sierpnia na 14 sierpnia 2019 r.

Dokumentacja: