URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ I WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z OBSŁUGĄ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ XIII MAZOWIECKIEGO KONGRESU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
symbol:RW-D-III.0631.13.2019.JD
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-26
data otwarcia ofert:2019-08-06
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:187

Dokumentacja: