URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE 21 STATUETEK WRAZ Z INDYWIDUALNĄ TABLICZKĄ ZE ZŁOTEGO LAMINATU
symbol:KP-DU-I.501.1.2019.KG
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-24
data otwarcia ofert:2019-07-31
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:204

Dokumentacja: