URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ NETWORKINGOWYCH
symbol:RF-II-WWI.ZP.U.272.67.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-23
data otwarcia ofert:2019-08-08
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:270
Uwagi::UWAGA: Zmiana terminu składania ofert z 5 sierpnia 2019 r. na 8 sierpnia 2019 r.

Dokumentacja: