URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I OBSŁUGA PIĘCIU WYDARZEŃ PLENEROWYCH PROMUJĄCYCH MARKĘ MAZOWSZE SERCE POLSKI, PN. „SERDECZNE MAZOWSZE” ODBYWAJĄCYCH SIĘ WE WRZEŚNIU 2019 ROKU., NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”
symbol:KP-TP-I.ZP.U.272.66.2019.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-18
data otwarcia ofert:2019-07-26
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:460

Dokumentacja: