URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA SKALIBROWANYCH ALKOMATÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH BEZKONTAKTOWY POMIAR OBECNOŚCI ALKOHOLU LUB JEGO BRAKU W WYDYCHANYM POWIETRZU TJ. BEZ UŻYCIA USTNIKA
symbol:OR-BP-I.8026.20.2019.AO
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-17
data otwarcia ofert:2019-07-23
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:185

Dokumentacja: