URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.63.2019.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-17
data otwarcia ofert:2019-08-19
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:614
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/241128

Dokumentacja: