URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PT. „POMOC PUBLICZNA, POMOC DE MINIMIS I POMOC ŚWIADCZONA W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM Z UWZGLĘDNIENIEM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ŚRODKÓW Z REUŻYCIA”. SZKOLENIE REALIZOWANE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE, W RAMACH PROJEKTU O TYTULE „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM NA LATA 2019-2023 W ZAKRESIE WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA RPO WM”.
symbol:OR-KP-III.433.2.4.2019.OD
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-16
data otwarcia ofert:2019-07-26
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:261

Dokumentacja: