URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI ORAZ REALIZACJA MULTIMEDIALNEJ I GRAFICZNEJ OPRAWY UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:KP-TP-I.5040.9.2019.NK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-12
data otwarcia ofert:2019-07-19
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:194

Dokumentacja: