URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONFEKCJONOWANIA, ZAPAKOWANIA, OLOGOWANIA I DOSTARCZENIA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH (OWOCÓW I WARZYW) NA IMPREZY PLENEROWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W RAMACH AKCJI INFORMACYJNO - PROMOCYJNEJ „PRO(W)STE HISTORIE – 15 LAT WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ”
symbol:RW-D-III.064.1.2019.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-12
data otwarcia ofert:2019-07-23
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:150

Dokumentacja: