URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUGI PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI CATERINGU DLA ŁĄCZNIE 110 OSÓB UCZESTNIKÓW GALI KONKURSU OPIEKUN STYPENDYSTY ROKU 2018/2019 PROJEKTÓW „MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA”
symbol:ES-NR-IV.052.7.2019.PK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-12
data otwarcia ofert:2019-07-19
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:327

Dokumentacja: