URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI CATERINGOWEJ KONFERENCJI „XIII SEJMIK TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"
symbol:KP-TP-I.5040.1.2019.AS
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2019-07-11
data otwarcia ofert:2019-07-24
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:269

Dokumentacja: