URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO
symbol:KM-II.RW-D-III.ZP.D.272.62.2019.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2019-07-11
data otwarcia ofert:2019-07-26
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:570

Dokumentacja: